transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Marknadens storlek - Resebyråer och researrangörer

SRF har sedan 2005 sammanställt uppgifter om den svenska marknaden för resebyråer och researrangörer genom att hämta information ur årsredovisningarna för de företag, som använder någon av sni-koderna för dessa verksamhetsinriktningar. De på så sätt sammanställda siffrorna ger naturligtvis inte en exakt bild av marknadens storlek, av uppdelningen mellan resebyråer och arrangörer eller av fördelningen mellan privat- och affärsresor.

Siffrorna brukar kunna sammanställas i månadsskiftet september-oktober varje år.


Gå vidare till uppgifter om:
Marknaden 2016
Marknaden 2015
Marknaden 2014
Marknaden 2013
Marknaden 2012
Marknaden 2011
Marknaden 2010
Marknaden före 2010

SRF 2013-10-16

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp