transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp

0. HEM
1. OM SRF
         1. 0. SRF:s historik
         1. 1. Stadgar
         1. 2. Kansli
         1. 3. Styrelse
         1. 4. Verksamhetsberättelse 2017
         1. 5. SRF Årsredovisning 2017
         1. 6. SRF & ECTAA
                1.6.0. ECTAAs nyhetsbrev
                1.6.1. ECTAA rapporter
1.0.0. Meddelanden 2013
1.0.1. Meddelanden 2012
1.0.2. Meddelanden 2011
1.0.3. Meddelanden 2006-2010
         1. 7. SRF:s hantering av personuppgifter
         1. 8. Kontakta oss
         1. 9. Boken Resebyrån - en agenthistoria
                1.10.0. SRF:s årsredovisningar 2015
                1.11.0. Verksamhetsberättelse för år 2015
                            1.11.0. 0. Tidigare års verksamhetsberättelser
0.0.0. 2014
0.0.1. 2013
0.0.2. 2012
0.0.3. 2011
0.0.4. 2010
0.0.5. 2009
0.0.6. 2008
0.0.7. 2007
0.0.8. 2006
0.0.9. 2005
0.0.10. 2004
2. MEDLEMMAR
         2. 0. Vad kännetecknar ett SRF företag?
         2. 1. Varför skall man vara medlem i SRF?
         2. 2. Antagningskriterier
         2. 3. Ansökan om medlemskap
         2. 4. Medlemsavgifter
         2. 5. Riktlinjer
         2. 6. Etik och hållbarhet
                2.6.0. Uppförandekod
                2.6.1. UNWTO:s etiska kod för turism
                2.6.2. Riktlinjer för hemsidor
                2.6.3. Travelife
                2.6.4. ECPAT
                2.6.5. Reseindustrins Barnfond
                2.6.6. WWF mot illegal djurhandel
                2.6.7. World Animal Protection
         2. 7. Logotyp
         2. 8. Försäkringar
                2.8.0. Verksamhetsförsäkring
                2.8.1. Utvidgad ansvarsförsäkring
                            2.8.1. 1. Skadeanmälan
                2.8.2. Resegarantiförsäkring
                2.8.3. Reseförsäkringar
                2.8.4. Läkarintyg
         2. 9. Krishantering
         2. 10. Medlemsnyheter
         2. 11. Medlemsförteckning
         2. 12. Årsmöte 2018
3. NYHETER
4. STATISTIK
         4. 0. Marknadens storlek - Resebyråer och researrangörer
                4.0.0. Marknadsuppgifter 2016
                4.0.1. Marknadsuppgifter 2015
                4.0.2. Marknadsuppgifter 2014
                4.0.3. Marknadsuppgifter 2013
                4.0.4. Marknadsuppgifter 2012
                4.0.5. Marknadsuppgifter 2011
                4.0.6. Marknadsuppgifter 2010
                4.0.7. Marknadsuppgifter 2005-2009
         4. 1. Försäljningsstatistik Resebyråer
                4.1.0. Statistik 2018
                4.1.1. Arkiv 1997-2017
                            4.1.1. 0. Statistik 2017
                            4.1.1. 1. Statistik 2016
                            4.1.1. 2. Statistik 2015
                            4.1.1. 3. Statistik 2014
                            4.1.1. 4. Statistik 2013
                            4.1.1. 5. Statistik 2012
                            4.1.1. 6. Statistik 2011
                            4.1.1. 7. Statistik 2010
                            4.1.1. 8. Statistik 2009
                            4.1.1. 9. Statistik 2008
                            4.1.1. 10. Statistik 2007
                            4.1.1. 11. Statistik 2006
                            4.1.1. 12. Statistik 2005
                            4.1.1. 13. Statistik 2004
                            4.1.1. 14. Statistik 2003
1.14.0. Kvartal 4 samt 1-4
1.14.1. Kvartal 3 samt 1-3
1.14.2. Kvartal 2 samt 1-2
1.14.3. Kvartal 1
                            4.1.1. 15. Statistik 2002
1.15.0. Kvartal 4 samt 1-4
1.15.1. Kvartal 3 samt 1-3
1.15.2. Kvartal 2
1.15.3. Kvartal 1-2
                            4.1.1. 16. Statistik 2001
1.16.0. Kvartal 1
1.16.1. Kvartal 2
1.16.2. Kvartal 1-2
1.16.3. Kvartal 3
1.16.4. Kvartal 1-3
1.16.5. Kvartal 4
1.16.6. Kvartal 1-4
                            4.1.1. 17. Statistik 2000
                            4.1.1. 18. Statistik 1999
                            4.1.1. 19. Statistik 1997-98
5. LAGAR/REGLER
         5. 0. Ny paketreselag
                5.0.0. Allmänna villkor för paketresor
                5.0.1. Sammanlänkade researrangemang
         5. 1. Ny resegarantilag
         5. 2. Resebyråns ansvar...
                5.2.0. Agent - Återförsäljare
                5.2.1. Paketresor
                            5.2.1. 0. Paketreselagen
                            5.2.1. 1. SRF:s villkor för paketresor
1.1.0. Terms and conditions for package tours
1.1.1. Kommentarer till SRF:s villkor för paketresor
1.1.2. Tidigare version av SRF:s villkor
                5.2.2. Resegarantier
                            5.2.2. 0. Säkerheter
2.0.0. Lathund om säkerhet
2.0.1. Beräkning av säkerhet
                            5.2.2. 1. Aktuella uppgifter om ställda säkerheter
                5.2.3. Avbeställningsskydd
                5.2.4. Flygbolagskonkurser
                5.2.5. Inställda och försenade flyg
                            5.2.5. 0. Hantering av klagomål
                5.2.6. Information om flygbolag
                            5.2.6. 0. Svartlistade flygbolag
                            5.2.6. 1. Friskrivning
                5.2.7. Personer med funktionshinder (PRM)
                5.2.8. Personuppgiftslagen och ny Dataskyddsförordning
                5.2.9. Frågor och svar om resebyråns ansvar
                5.2.10. Lathundar för SRF:s medlemmar
         5. 3. Flygbolagsfrågor...
                5.3.0. IATA/BSP
                            5.3.0. 0. PCI DSS Compliance
                            5.3.0. 1. New Gen ISS
                            5.3.0. 2. Nyheter från IATA
                            5.3.0. 3. Agentavtal RES 824
                            5.3.0. 4. Redovisningskalender
                            5.3.0. 5. Local Financial Criteria
                            5.3.0. 7. ADM-regler
                            5.3.0. 10. ADM-avgifter
                            5.3.0. 11. Travel Agent´s Handbook mm.
                            5.3.0. 12. TAC-Travel Agency Commissioner
                5.3.1. Regler för flygtrafik
                            5.3.1. 0. Förordning om flygtrafik inom EU
                            5.3.1. 1. Uppgifter om anhöriga
                5.3.2. Avtal med flygbolag
                            5.3.2. 0. SAS-avtal
                            5.3.2. 1. Avtal med övriga flygbolag
                            5.3.2. 2. Ryanair
                5.3.3. Reservationssystem
                            5.3.3. 0. Fråga om Amadeus
         5. 4. PNR-uppgifter
                5.4.0. Uppgiftskrav vid resor till och över USA
                            5.4.0. 0. Resebyråns ansvar
         5. 5. Resenärers rättigheter och skyldigheter
                5.5.0. Flygpassagerare
                            5.5.0. 0. Flygpassagerares rättigheter
                            5.5.0. 1. Reklamationer
                            5.5.0. 2. Montrealkonventionen
                            5.5.0. 3. Personer med funktionshinder
0.3.0. Underrättelse om PRM
                            5.5.0. 4. Resebyråns ansvar
                            5.5.0. 5. Fullmakt för researrangören
                5.5.1. Tågresenärer
                5.5.2. Sjöpassagerare
                5.5.3. Bussresenärer
                5.5.4. Paketresenärer
                            5.5.4. 0. Lag om paketresor
                            5.5.4. 1. SRF:s villkor för paketresor
                5.5.5. Hotellgäster
         5. 6. Praxis
                5.6.0. Rättsfall avseende rese- och turistfrågor
                5.6.1. Askmolnsavgöranden från 2010
         5. 7. Kontokortsbetalningar
                5.7.0. Frågor och svar om kortbetalningar
                            5.7.0. 0. Vad gäller om en arrangör går i konkurs
         5. 8. Konkurrensfrågor
         5. 9. Offentlig upphandling
                5.9.0. Bilagor
         5. 10. Skatter...
                5.10.0. Moms på förmedlingstjänster
                5.10.1. Vinstmarginalbeskattning
                5.10.2. Faktureringsregler
                5.10.3. Resebyråers skattskyldighet till moms
                5.10.4. Momsdeklaration
                5.10.5. Skattesatser inom EU
                5.10.6. Frågor och svar om moms
         5. 11. Redovisningsfrågor...
                5.11.0. Riktlinjer för redovisning
                5.11.1. Redovisningsskyldighet
                5.11.2. Lag om kassaregister
         5. 12. Presentkort
         5. 13. Att driva resebyråverksamhet
         5. 14. Remissvar och skrivelser
                5.14.0. Nya momsregler 2010
                5.14.1. Bättre konkurrens i Sverige
                5.14.2. Konsulär katastrofinsats
                5.14.3. Yrkesutbildningar
                5.14.4. EU-lagstiftning
                            5.14.4. 0. Paketresedirektivet
                            5.14.4. 1. Flygpassagerares rättigheter
                            5.14.4. 2. Konsumentskydd
                            5.14.4. 3. Personuppgifter
                            5.14.4. 4. PNR - Passageraruppgifter
                            5.14.4. 5. Försäkringsförmedling
                            5.14.4. 6. Moms
4.6.0. Grönbok om den framtida momsen
4.6.1. Marginalmoms
4.6.2. Moms på tjänster
                5.15.0. Resegarantier
6. FÖR RESENÄRER
         6. 0. Reserekommendationer
         6. 1. Hjälp vid utlandsvistelse
         6. 2. Reseförsäkringar
         6. 3. Paketresor
         6. 4. Flygresor
                6.4.0. Viktigt att tänka på inför och under flygresan
                6.4.1. Flygbiljettsregler
                6.4.2. Flygbolagskonkurser
         6. 5. Resenärers rättigheter
         6. 6. Pass- och visumregler
         6. 7. Resor till USA och Kanada
         6. 8. Hälsobestämmelser
         6. 9. Hyra bil utomlands
         6. 11. Bagage- och säkerhetsregler
         6. 12. Införsel av varor till EU
         6. 13. Ut- och införsel av kontanter
         6. 14. Begreppen paketresa, paketliknande resa etc
         6. 16. Reklamationer
7. UTBILDNING
         7. 0. Seminarier hösten 2018
         7. 1. Seminarier våren 2018
         7. 7. Yrkeshögskoleutbildning
8. LÄNKAR
         8. 0. EU
         8. 1. Svenska myndigheter
         8. 2. Rese- och turistorganisationer
         8. 3. Mässor
         8. 4. Övriga
9. About SRF
         9. 0. About SRF
         9. 1. The Secretariat
         9. 2. Board of Directors
         9. 3. List of Members
         9. 4. SRF in Europe
10. Sitemap
11. Om hemsidan
12. Kontakt

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp