transp
transp
transp
transp
transp

Resebyrå fick rätt mot KO

I en dom som meddelades på tisdagen finner Patent- och Marknadsdomstolen att förmedling av flyg + hotell inte utgör paketresor.

Den i målet aktuella resebyrån erbjuder, i likhet med många andra internetresebyråer, bokning av flyg och hotell tillsammans till ett rabatterat pris. Kunden gör själv sökning i den sökmotor som finns på hemsidan och väljer därefter bland presenterade alternativ som matchar sökkriterierna. Såväl Konsumentverket som dess norska motsvarighet Forbrukerombudet menar att dessa kombinationer utgör paketresor och har krävt att resebyråer som säljer dessa kombinationer ska tillämpa paketreselagen. Majoriteten av företagen har bestridit att det skulle vara fråga om paketresor. I april 2016 stämde därför Konsumentombudsmannen en av resebyråerna i domstol. I stämningsansökan hävdades att försäljning av flyg + hotell skulle anses utgöra paketresor och att resebyrån därför vid vite skulle förbjudas att använda vissa villkor.

Patent- och Marknadsdomstolen har i domskälen gjort en ingående genomgång av definitionen i dagens gällande paketreselag och vad som krävs för att en resa ska utgöra en paketresa. I definitionen anges bl.a. att det ska vara fråga om ett arrangemang. Domstolen finner, i enlighet med vad resebyrån anfört, att begreppet "arrangemang" i paketreselagen förutsätter att näringsidkaren har utfört ett visst mått av arbete med att utforma resan. För att resor där en konsument själv kombinerar transport- och inkvarteringstjänster med hjälp av t.ex. sökmotorer på en webbplats ska utgöra arrangemang enligt paketreselagen, bör det således krävas att näringsidkaren har utfört något ytterligare arbete än att enbart tillhandahålla sökmotorerna. Sådant arbete skulle t.ex. kunna bestå i att näringsidkaren i förväg begränsar urvalet av hotell eller flyg eller på något sätt sorterar eller rangordnar de sökresultat som visas för konsumenten. I det aktuella fallet bedömdes resebyrån endast ha tillhandahållit sökmotorer på sin webbplats utan att något annat arbete lagts ner från resebyråns sida och därmed fann domstolen att de ifrågasatta resorna inte utgjorde paketresor i lagens mening.

Observera dock att en ny paketreselag kommer att införas den 1 juli 2018 vilket betyder att domen endast har betydelse under en begränsad tid. Trots detta är domen viktig för internetresebyråerna som därmed kan fortsätta förmedla transport och inkvartering tillsammans, utan att behöva ta det fulla ansvaret som paketresearrangör. Hela domen kan läsas här.

SRF 2017-06-01
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2018-03-20
Dom om marknadsföring
I fredags meddelade Patent- och marknadsdomtolen sitt domsl ...

 2018-03-20
IATA:s New Gen ISS lanserat
Igår den 19 mars lanserades New Gen ISS i Sverige

 2018-02-11
EU-domstolen fäller Tyskland
för felaktig tillämpning av VMB-reglerna

 2018-02-11
TOMS-utredningen
eller utredningen om marginalbeskattningen (VMB) av resetjä ...

 2018-02-07
Resebyråernas försäljning 2017
ökade med cirka 5 %

 2018-02-07
Grekisk skatt på övernattningar
Gäller från 1 januari 2018.

 2018-02-02
Information om GDPR från EU
EU-kommissionen har nyligen släppt information om de nya re ...

 2018-01-26
Krav på ökat skydd vid flygbolagskonkurser
EU:s resebyråföreningar har haft möte med EU-kommissionären ...

2018
2017
2016
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp