transp
transp
transp
transp
transp

Försäkringsprojektet i hamn

Vector Nordic AB som bildades för över ett år sedan av Svenska Resebyråföreningen kan nu erbjuda medlemmarna säkerheter för resegarantierna. Vector blir inte ett renodlat försäkringsbolag utan har i dagarna slutit ett avtal med Gar-Bo Försäkring AB. Gar-Bo blir försäkringsgivare och Vector s.k. anknuten försäkringsmäklare. Från och med årsskiftet blir det alltså möjligt för SRF:s medlemmar att teckna försäkring hos Gar-Bo som ställer den erforderliga resegarantin till Kammarkollegiet.

Alla medlemsföretag är välkomna att vända sig till Vector för att be om offert för resegarantin. Det stora flertalet företag kommer att erhålla minst motsvarande premie som idag samt att de flesta företag som idag ställer någon form av motsäkerhet kommer att slippa det. Det har tills helt nyligen varit oklart om verksamheten skulle kunna komma igång vid årsskiftet, men nu är det alltså klart. Rutinerna är därför inte helt finputsade. Så småningom hoppas vi dock kunna förenkla ansöknings- och offereringsprocessen. Under tiden ber vi om visst överseende om allt inte skulle fungera helt friktionsfritt.

Ansökan görs tills vidare genom att kontakta Vector på något av följande sätt:
E-post till info@vectorinsurance.com
E-post eller telefon till:
Tomas G Olsson: to@srf-org.se / 08-762 68 62 (i första hand)
Jonas Thyberg: jt@srf-org.se / 08-762 68 61 (i andra hand)

Meningen är att alla medlemsföretag ska erbjudas teckna aktier i Vector Nordic AB, som bolaget kommer att heta. Idag ägs företaget av SRF och två privatpersoner med anknytning till medlemsföretag. Under början av nästa år kommer en nyemission att genomföras där medlemsföretag i SRF och SRF:s systerorganisationer i Norden och Baltikum kommer att erbjudas att teckna aktier i bolaget. Tanken är att Vector Nordic AB ska ägas av branschen! Detta kommer att innebära en trygghet för branschen mot de problem vi tidigare haft med befintliga försäkringsbolag som så fort tiderna blivit sämre sagt upp tidigare beviljade försäkringar.

SRF 2016-12-28
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2018-03-20
Dom om marknadsföring
I fredags meddelade Patent- och marknadsdomtolen sitt domsl ...

 2018-03-20
IATA:s New Gen ISS lanserat
Igår den 19 mars lanserades New Gen ISS i Sverige

 2018-02-11
EU-domstolen fäller Tyskland
för felaktig tillämpning av VMB-reglerna

 2018-02-11
TOMS-utredningen
eller utredningen om marginalbeskattningen (VMB) av resetjä ...

 2018-02-07
Resebyråernas försäljning 2017
ökade med cirka 5 %

 2018-02-07
Grekisk skatt på övernattningar
Gäller från 1 januari 2018.

 2018-02-02
Information om GDPR från EU
EU-kommissionen har nyligen släppt information om de nya re ...

 2018-01-26
Krav på ökat skydd vid flygbolagskonkurser
EU:s resebyråföreningar har haft möte med EU-kommissionären ...

2018
2017
2016
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp