transp
transp
transp
transp
transp

EU-domstolen fäller Tyskland


för felaktig tillämpning av VMB-reglerna


Enligt EU-domstolens utslag som publicerades den 8 februari 2018 (C-380/16), bryter Tyskland mot de särskilda mervärdesskattereglerna för resebyråer (vinstmarginalbeskattningsreglerna VMB) genom för det första att dessa tillämpas bara vid försäljning till konsumenter (B2C) och för det andra att underlaget för beskattning, dvs. vinstmarginalen, kan beräknas schablonmässigt som ett genomsnitt av marginalen under flera perioder eller sammantaget för flera resegrupper.

Enligt domstolen, som 2013 kom fram till liknande utslag mot Spanien (C-189/11) och flera andra medlemsstater, ska VMB-reglerna tillämpas oavsett vem försäljningen sker till, dvs. det har ingen betydelse om kunden är en privatperson eller en näringsidkare. Vinstmarginalen ska dessutom beräknas för varje enskilt tillhandahållande av en resebyrås tjänst och får alltså inte beräknas schablonmässigt.

Domen har stor betydelse även för Sverige, eftersom den svenska lagen ger en resebyrå, som säljer resetjänster i eget namn till näringsidkare, rätt att välja att frångå VMB-reglerna och i stället tillämpa de allmänna mervärdesskattereglerna. Vidare torde den av Skatteverket fastställda schablonmarginalen på 13 % knappast vara i överensstämmelse med domstolens utslag.

Såväl den tyska resebyråföreningen, DRV, som ECTAA har reagerat starkt mot domen. ECTAA:s pressmeddelande kan läsas här. Domstolens utslag är synnerligen allvarligt för resebyråer och researrangörer, eftersom dessa genom beslutet försätts i en konkurrensmässigt mycket ogynnsam position. Genom att de tvingas tillämpa VMB-reglerna vid försäljning även till näringsidkare, kan dessa inte dra av den i resetjänsterna ingående momsen. Att köpa ett resepaket via en resebyrå blir därför dyrare för en näringsidkare än att vända sig direkt till varje enskild underleverantör. Att dessutom tvingas beräkna vinstmarginalen för varje enskild resa är i det närmaste ogörligt och blir mycket kostsamt för resebyrån. Mycket sällan har resebyrån fullt grepp om alla kostnader för en resa, förrän den har genomförts. Även skattemyndigheterna skulle drabbas av ökade kostnader om marginalberäkningen ska göras för varje enskild resa.

Såväl DRV, SRF som ECTAA konstaterar att det är hög tid att VMB-reglerna reformeras och att det blir möjligt att framför allt undanta försäljning till näringsidkare från bestämmelserna. Vi sätter därför nu vårt hopp till den utredning av regelverket som gjorts av KPMG på uppdrag av kommissionen, den s.k. TOMS-utredningen.

SRF 2018-02-11
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2018-08-02
Uppdatering Malev-fallet


 2018-10-09
Krav på flygbolag
Pressrelease; SRF anser att det är på tiden att

 2018-10-01
Primera Air ansöker om konkurs


 2018-10-06
Vidareutbildning Revenue Management
För dig inom branschen som vill fortbilda dig med inriktnin ...

 2018-09-20
Råd & Röns Svarta Lista
Lista på de företag som inte följer ARN:s beslut.

 2018-08-16
Två branschföreningar blir en
Den tidigare branschföreningen RiS (Researrangörsföreningen ...

 2018-08-07
Avrådan Lombok och Gili-öarna
Med anledning av jordbävningarna i Indonesien avråder UD fr ...

 2018-07-31
Pressrelease ny paketreselag
Imorgon 1/8 träder den nya paketreselagen i kraft

 2018-07-31
EU-undersökning för resebyråer
Det är dags för en utvärdering av CRS:ernas Code of Conduct ...

 2018-07-18
Falska IATA mail
Varning för falska IATA mail

 2018-07-17
EU varnar Airbnb
EU uppmanar Airbnb att anpassa sig till EU:s konsumentregle ...

 2018-06-30
Ny resegarantilag
Även en ny resegarantilag träder i kraft den 1 augusti

 2018-06-30
Nya allmänna villkor för paketresor
Nu finns de nya villkoren för paketresor att ladda ner på S ...

 2018-06-28
Prognos för resekonsulter
Arbetsförmedlingens prognos för resekonsulter ifrågasätts a ...

 2018-06-18
Svarta listan - flygbolag
EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen h ...

 2018-06-14
Ny paketreselag och ny resegarantilag
Som väntat antog riksdagen under sen eftermiddag den 13/6 d ...

 2018-06-05
Resebyråernas försäljning ökar
Statistiken för årets första tertial visar på fina siffror

 2018-05-18
Next Jet i konkurs
Next Jet försattes formellt i konkurs den 17 maj

 2018-03-25
KLM / AF tar ut GDS-avgift från 1 april
Fr.o.m. den 1 april kommer KLM/AF att börja ta ut en extra ...

 2018-03-20
Dom om marknadsföring
I fredags meddelade Patent- och marknadsdomtolen sitt domsl ...

 2018-03-20
IATA:s New Gen ISS lanserat
Igår den 19 mars lanserades New Gen ISS i Sverige

 2018-02-11
EU-domstolen fäller Tyskland
för felaktig tillämpning av VMB-reglerna

 2018-02-11
TOMS-utredningen
eller utredningen om marginalbeskattningen (VMB) av resetjä ...

 2018-02-07
Resebyråernas försäljning 2017
ökade med cirka 5 %

 2018-02-07
Grekisk skatt på övernattningar
Gäller från 1 januari 2018.

 2018-02-02
Information om GDPR från EU
EU-kommissionen har nyligen släppt information om de nya re ...

 2018-01-26
Krav på ökat skydd vid flygbolagskonkurser
EU:s resebyråföreningar har haft möte med EU-kommissionären ...

2018
2017
2016
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp