transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Ask Mr. Nilsson AB
KundID:   9333

Besöksadress: Brotorpsvägen 38
Postadress: Brotorpsvägen 38
Postnummer, ort: 163 44 SPÅNGA
Organisationsnummer: 556663-3029

Telefon: 08-761 18 00
Fax: 08-766 17 02

Agent nummer: 60007

Omsättning (tkr): 9 637
Ställd resegaranti (tkr): Aktuell resegaranti»

E-mail: carina@askmrnilsson.se
Websida: www.askmrnilsson.se
Med på maillistan: Ja

Antal anställda: 2

Senast uppdaterat: 2010-08-17 10:20:07
Företagsform/Type of office

- Huvudkontor / Head office
Grupp/Group

- Fristående / Independent

Verksamhet/Typ of activities:

Grupp & Konferens / Group & Event

«Föregående sida

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp