transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
GoXplore Sweden AB
KundID:   9323

Besöksadress: Sundstorget 3
Postadress: Box 1090
Postnummer, ort: 251 10 HELSINGBORG
Organisationsnummer: 556700-6696

Telefon: 042-17 95 25
Fax: 042-14 30 55

Agent nummer: 50043

Omsättning (tkr): 20 490
Ställd resegaranti (tkr): Aktuell resegaranti»

E-mail: info@goxplore.se
Websida: www.goxplore.se
Med på maillistan: Ja

Antal anställda: 5

Verksamhet:
Tidigare använt firmanamn: Work & Travel Company Sweden

Senast uppdaterat: 2014-12-05 10:46:28
Företagsform/Type of office

- Huvudkontor / Head office
Grupp/Group

- Fristående / Independent

Verksamhet/Typ of activities:

Privatresor / Leisure travel

«Föregående sida

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp