transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Skadeanmälan

SkadeanmälningsblankettSkadeanmälan ska göras på härför avsedd blankett och skickas till:

Söderberg & Partners AB
Malin Häverstam
Box 7785
103 96 STOCKHOLM

Till anmälan ska bifogas kopior av kvitton och andra för ärendet relevanta handlingar.

Blanketten kan hämtas upp här.

Observera att eventuella krav på flygbolag och andra underleverantörer ska ha riktats mot dessa skriftligen i mejl eller brev, innan skadeanmälan görs. Om dessa trots påstötningar inte är villiga att tillmötesgå kraven, ska kopior av korrespondensen bifogas skadeanmälan.

SRF 2011-05-10 (rev. 2012-10-19)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp