transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Riktlinjer för hemsidor

SRF:s riktlinjer för medlemmarnas hemsidorVid ett flertal tillfällen har SRF låtit undersöka och granska medlemmarnas hemsidor. Undersökningarna har visat att flera hemsidor inte uppfyller de krav som kan eller bör ställas på en hemsida. SRF har därför tagit fram riktlinjer som en vägledning för medlemmarna om den information som måste och bör finnas på företagens hemsidor. Första gången riktlinjerna utarbetatdes var 2007. Därefter har de reviderats vid ett antal tillfällen.

SRF:s riktlinjer för medlemmarnas hemsidor gällande kvalitet och innehåll kan hämtas upp här.

Ni är alltid välkomna att höra av er till SRF om ni har några frågor eller om ni har synpunkter på riktlinjerna.

SRF 2014-04-24, REV 2017-06-20INFORMATIONSTEXTER FÖR MEDLEMMARNAS HEMSIDORNedanstående texter är avsedda att vara till hjälp för medlemmarna när dessa uppdatera sina hemsidor.

1. Resegaranti
2. Flygbolags skadeståndsansvar
3. Cookies
4. Personuppgifter och Ny Dataskyddsförordning
5. Länkar
6. Information om SRF
7. Information om vaccinationer
8. Information om visum
9. Säkerhet vid betalning med bank- eller kreditkort
10. Ovanstående texter i wordformat


1. RESEGARANTI
SRF och Konsumentverket träffade under 2008 en överenskommelse om att information om resegarantilagen ska finnas i kataloger, broschyrer, prislistor, på hemsidor och i nära anslutning till medlemmarnas resevillkor. Den överenskomna informationstexten kan hämtas upp här i wordformat för att texten lättare ska kunna kopieras in på hemsidorna. En pdf-fil finns att hämta under rubriken Verksamhet/Resebyråns ansvar/Resegaranti/Information om resegaranti.

Informationen ska finnas på medlemsföretagens hemsidor i nära anslutning till villkoren för paketresor. Informationen ska dessutom finnas i kataloger och prislistor.

SRF 2009-01-27 (rev. 2013-01-28)


2. FLYGBOLAGS SKADESTÅNDSANSVAR
Enligt EU-förordningen 2027/97 ska, i samband med bokning av flygbiljetter, finnas en översikt över de viktigaste bestämmelserna om flygbolags skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage. För att uppfylla detta krav ska ett informationsmeddelande, som finns intaget som bilaga till förordningen, lämnas till passageraren vid försäljning av flygbiljetter. Bilagan, eller en länk till bilagan i pdf-form, ska finnas på alla resebyråers hemsidor, där flygbiljetter säljs online.

Bilagan kan hämtas upp här i word-format och som pdf-version.

SRF 2014-04-22


3. COOKIES
Nedan finns ett förslag på text om cookies som kan användas på hemsidan. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska användaren samtycka till användningen av cookies. SRF anser att samtycke kan anses lämnat genom att användaren tillåter cookies i sin webbläsare.

Förslag på text:

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

Denna webbplats (www.[sajtens namn]) använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies få information om:
- att webbplatsen använder cookies,
- vad dessa cookies används till, samt godkänna användningen av cookies.

På denna webbplats används cookies [här beskrivs för vilka ändamål cookies används…..].

Om du inte vill acceptera cookies, kan du ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida använder sig av cookies. De flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer och Netscape) tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Genom att ange i webbläsaren att den ska ta emot cookies anses besökaren samtycka till användningen.

Om besökaren inte samtycker ska denna funktion i webbläsaren stängas av. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webbsidan att kunna utnyttjas till fullo.

Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor kan du läsa mer om hur du går till väga. Eftersom alla webbläsare kan

Om du har några frågor om cookies på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress.

[adress till företaget]

Alternativt kan den text som SRF använder på sin hemsida under Om hemsidan användas.

SRF 2011-09-144. PERSONUPPGIFTER OCH NY DATASKYDDSFÖRORDNING
Exempel på text om personuppgifter som kan läggas in på hemsidan:
På [Resebyråns namn] webbplats kommer du att behöva lämna personuppgifter och eventuella kreditkortsuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att prenumerera på [Resebyråns namn] nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna genomföra en transaktion som t.ex.
  • att kontrollera att köparen är den han/hon utger sig för att vara
  • att hjälpa dig med efterköpsservice
  • att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar
  • att prenumerera på nyhetsbrev
  • att uppgifter lämnas till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. att lämna passagerarnamn till flygbolaget vid bokning av flygbiljett eller
  • att kreditkortsuppgifter lämnas till kortföretag för att kunna genomföra betalning.

OBSERVERA ATT NY DATASKYDDSFÖRORDNING BÖRJAR GÄLLA DEN 25 MAJ 2018 SOM STÄLLER STÖRRE KRAV PÅ DEM SOM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER, SE SRF:s RIKTLINJER.

SRF 2017-06-20

5. LÄNKAR
Förslag till text om länkar:

Denna hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar har lagts in för att göra hemsidan så serviceinriktad som möjligt. Hemsidorna ägs och drivs av annan part än [resebyråns namn]. [resebyråns namn] lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa hemsidor. Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att [resebyråns namn] rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst, som erbjuds på denna hemsida och inte heller att [resebyråns namn] ansvarar för information som förekommer på hemsidan.

Observera att de hemsidor som länkarna leder till kan ha en policy vad gäller personuppgifter, säkerhet och sekretess, som skiljer sig från vad som gäller för denna hemsida.

SRF 2009-05-07


6. INFORMATION OM SRF
De medlemmar som vill informera om vad medlemskapet i SRF innebär, rekommenderas använda sig av följande text:

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att reseföretagets anställda har erfarenhet och utbildning och att företaget står för hög etik och moral.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym och runt 50% av alla researrangörer (undantag de största charterarrangörerna). SRF har cirka 260 medlemsföretag och representerar närmare 400 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter runt 4 000 personer och har en affärsvolym på 42,9 mdr kr (år 2015).

SRF 2017-06-20


7. INFORMATION OM VACCINATIONER
Förslag till text om vaccinationer:

Behöver jag vaccinera mig?
Vilka vaccinationer som behövs är beroende av bl.a. resans längd, resmål och om du tidigare har vaccinerat dig. Rådgör med din läkare eller vaccinationsklinik för att få information om vad som gäller för din resa. Du kan även hitta information om vaccinationer på Sjukvårdsrådgivningens sajt www.1177.se eller Folkhälsomyndigheten.

SRF 2009-05-08


8. INFORMATION OM VISUM
Förslag till text om visumbestämmelser:

Behöver jag visum?
Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Observera att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land.

www.visumdirekt.se, www.cometconsular.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än [resebyråns namn] och vi ansvarar inte för den information som lämnas där. Om du är osäker bör du kontrollera med respektive lands ambassad.

Om du har köpt en paketresa har arrangören och återförsäljaren enligt paketreselagen en skyldighet att informera om vad som gäller i fråga om bl.a. visum. Kontrollera därför den information du får från arrangören.

SRF 2009-05-08


9. SÄKERHET VID BETALNING MED BANK- ELLER KREDITKORT
Förslag till text:

[Resebyråns namn] uppfyller säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) genom att [resebyråns namn] använder sig av ett separat ”betalfönster” hos den certifierade betalväxeln, [betalväxelns namn, betalväxelns webadress]. Kundens kortnummer hanteras därmed bara i en säker och certifierad miljö.

SRF 2009-05-14


10. OVANSTÅENDE TEXTER I WORDFORMAT
För att texterna lättare ska kunna kopieras och bearbetas har de skrivits in i detta worddokument Texten om resegarantin hämtas upp under punkten 1 ovan.

SRF 2009-05-14 (rev. 2017-06-22)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp