transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reseindustrins Barnfond

SRF stödjer NEW HOPE - Reseindustrins barnfond, www.newhope.se. Fonden är en stiftelse som bildades 1988 av ett antal förgrundsgestalter i resebranschen. Syftet är att samla in pengar för att kunna ge föräldralösa barn på olika platser i världen ett hem, ordnad skolgång, mat och kläder. Av de medel som fonden hittills samlat in, totalt närmare 23 miljoner kronor, går 97 % vidare till att hjälpa barn. Merparten av fondens hjälp sker genom SOS-Barnbyar och fonden är den genom tiderna största bidragsgivaren till SOS-Barnbyar. Fonden har drygt 1 500 enskilda personer och 80 företag som medlemmar.

SRF 2008-06-19 (rev. 2013-10-28)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp