transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Årsmöte 2017

2017 års föreningsstämma i SRF ägde rum torsdagen den 6 april på Myntkabinettet i Stockholm.

HÄR kan du ladda ner presentationerna
SRFs årsstämma

Resebranschen 80 årPROGRAMUngefärliga programtider:
13:00 | Registrering & kaffe
13:30 | Årsstämma, se dagordning här
14:30 | Vector - en presentation av vårt nya försäkringsförmedlingsprojekt
14:50 | Kort genomgång av det gångna året och aktuella frågor
15:30 | Paus med förfriskningar
15:45 | SRF 80 år
16:30 | Mötet avslutas
VALBEREDNINGENS FÖRSLAGValberedningen föreslår SRF:s föreningsstämma följande styrelsesammansättning för verksamhetsåret 2017-2018:

Ordförande
Kent Wallstedt Jambo Tours/TEMA nyval/omval


Vice Ordförande
Eva Moen-Adolfsson Resia nyval/omval


Ordinarie ledamöter
Anders G BohlinGBT American Expressomval
Anders Lindén Tranås Resebyråomval
Michael Schüller Egencia omval
Katarina Sjögren-Petrini Ticket Privatresoromval
Peter Stegarås Travel Supportomval
Claes TellmanEuropean Travel Interactiveomval
Kenth Vahnberg Carlson Wagonlitomval
Mattias AnderssonHRGnyval
Jari VirtanenStena Groupnyval


Suppleanter
Milla Limrell Winbergs Resebyrå omval
Tommy Swanson Swanson's omval


Eventuella synpunkter kan lämnas till valberedningens ordförande,
Anders Johansson (Resia) 031-63 60 06,
e-post: Anders Johansson

SRF 2017-03-29ÅRSREDOVISNINGAR 2016Här kan du hämta upp årsredovisningarna för 2016 för Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB.

SRF 2017-03-15, uppdaterad med revisionsberättelse 2017-04-02BUDGET 2017Budgeten för 2017 och en jämförelse med tidigare år kan hämtas upp här.

SRF 2017-03-16FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGARHär kan du läsa Styrelsens förslag till stadgeändringar som rör namnändring och ändringar kring gruppmedlemskap samt vissa mindre justeringar.


SRF 2017-03-02
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp