transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Årsmöte 2016

TID och PLATS2016 års föreningsstämma i SRF äger rum torsdagen den 21 april.
Årsmötet startar med registrering kl.12:00 följt av lunch och pågår som längst till kl.17:00.

Plats: Historiska Museet, Narvavägen, Stockholm.

ANMÄLAN
Anmälan för deltagande på årsmötet görs genom att
klicka på denna länk.

PROGRAMUngefärliga programtider:
12:00 | Registrering
12:30 | Lunch
13:30 | Årsstämma, genomgång av det gångna året och aktuella frågor
15:30 | Paus
15:45 | Information om försäkringsprojektet Vector
16:15 | Visning av guldrummet, förfriskningar och mingelVALBEREDNINGENS FÖRSLAGValberedningen föreslår SRF:s föreningsstämma följande styrelsesammansättning för verksamhetsåret 2016-2017:

Ordförande
Christer Nordlund HRG Nordicomval

Ordinarie ledamöter
Eva Moen AdolfssonResiaomval
Claes TellmanEuropean Travel Interactivenyval
Anders BohlinAmerican Expressomval
Richard Durlow Unlimited Travel Group omval
Michael Schüller Egencia omval
Katarina Sjögren-Petrini Ticket Privatresoromval
Peter Stegarås Travel Supportomval
Anders Lindén Tranås Resebyrå nyval (tidigare suppleant)
Kenth Vahnberg Carlson Wagonlitomval
Kent Wallstedt Jambo Toursomval

Suppleanter
Peter Carlsson Travellink nyval
Milla Limrell Winbergs Resebyrå omval
Tommy Swanson Swanson's nyval


Eventuella synpunkter kan lämnas till valberedningens ordförande,
Anders Johansson (Resia) 031-63 60 06,
e-post: Anders JohanssonÅRSREDOVISNINGAR 2015Här kan du hämta upp årsredovisningarna 2015 för Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens Service AB.

SRF 2016-04-12 (uppdaterad 2016-04-18)BUDGET 2016Vill du titta på budgeten för 2016 och jämföra med tidigare år kan detta hämtas upp här

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp