transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
MEDLEMMAR

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGEN (SRF)företräder i dag närmare 85 procent av landets resebyråer räknat i omsättning samt närmare hälften av de svenska researrangörerna (med undantag av de stora charterarrangörerna). SRF har drygt 260 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer. Medlemsföretagen sysselsätter närmare 4 000 personer och hade en affärsvolym på 44,2 mdr kr år 2016.

Här kan du läsa om vad som kännetecknar en medlem i SRF. I medlemsförteckningen finns alla medlemmar med uppgifter om bl.a. adresser, websidor, omsättning och ställda resegarantier.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp