transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Paketresenärer

Lagen om paketresor bygger på ett EG-direktiv, vars huvudsyftet är att säkerställa en miniminivå för konsumentskydd vid paketresor.

I SRF:s villkor för paketresor som ska tillämpas av SRF:s medlemsföretag, finns kompletterande villkor utöver dem som stadgas i paketreselagen.

SRF 2013-09-06
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp