transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Hotellgäster

På branschföreningens, Visita, hemsida finns allmänna regler för bokning av hotellrum och konferenser och liknande arrangemang.

SRF 2014-10-29
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp