transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Flygpassagerare

Från den 17 februari 2005 gäller EG förordning nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Mycket har hänt sedan förordningen trädde i kraft och förhandlingar om en ny förordning pågår sedan flera år tillbaka. I avvaktan på den nya förordningen har EU kommissionen publicerat följande riktlinjer om hur reglerna i förordningen ska tolkas, och som kan hämtas upp här.

Under rubriken Passagerarnas rättigheter återfinns mer detaljerad information om vad flygpassagerare kan kräva av flygbolag i händelse av överbokade, inställda och försenade flyg.

Under rubriken Resebyråns ansvar gör SRF vissa förtydliganden i anslutning till förordningstexten och pekar på vissa formuleringar i den broschyr och affisch som givits ut av EU-kommissionen om passagerares rättigheter. De senare är utformade så att passagerarna kan förledas tro att de har mer omfattande rättigheter än vad som egentligen är fallet. Det kan alltså finnas anledning för resebyråerna att lämna ytterligare information till sina resenärer.

Text reviderad 2016-06-17

Länk till EG Förordning 261/2004 om Flygpassagerares rättigheter
TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp