transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Säkerheter

1. Vilka resor omfattas av skyldigheten?

1. Paketresor
2. Paketreseliknande resor
3. Försäljning av transport som sker tillsammans med paketresor
4. Resor bestående av transport och utbildningsvistelse

Skyldigheten att ställa säkerhet vid försäljning av resor enligt 2-4 ovan gäller dock endast vid försäljning till privatpersoner.

2. Accepterade säkerheter

Säkerhet skall ställas i form av en betalningsutfästelse utfärdad av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett försäkringsbolag. Säkerhet kan vara antingen tidsbegränsad eller gälla tills vidare Kammarkollegiet har utformat två mallar och myndigheten accepterar inga andra formuleringar än de som finns i mallarna.

3. Beräkning av garantin

Kammarkollegiet beslutar om storleken på den säkerhet som skall ställas. Följande faktorer påverkar storleken.
 • antal resenärer per månad

 • resornas pris

 • anmälningsavgift inklusive avbeställningsskydd

 • hur lång tid före avresan som resan skall vara slutbetald

 • hemtransportkostnad för resenärer som är ute på resmålen


 • 4. Återbetalning av säkerhet

  Enligt resegarantilagen skall framställan om ersättning från ställd säkerhet ske inom tre månader från det att resa ställts in eller avbrutits. Normalt sett innebär det således att ställda säkerheter kan återlämnas tidigast tre månader efter det att den som ställt garantin upphört med all reseverksamhet.

  Tillfälliga tidsbegränsade garantier återlämnas en månad efter det att de upphört att gälla.
  TRANSP
  transp
  transp
  transp
  Postadress:
  Box 55545
  102 04 STOCKHOLM

  Besöksadress:
  Sturegatan 11
  (hörnet av Karlavägen)
  Telefon:
  08-762 68 60

  Telefax:
  08-762 69 48

  E-post:
  info@srf-org.se

  Organisationsnummer:
  Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
  Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

  Styrelsens säte:
  Stockholm
  transp
  transp