transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Information om resegaranti


2009-01-19
PROTOKOLL
2007/2754
Överenskommelse angående information om resegaranti

Konsumentverket och Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen har träffat följande överenskommelse om information om resegaranti och avtalsvillkor i enlighet med vad som anges i bilaga A till detta protokoll.

Överenskommelsen har utarbetats i samarbete med Kammarkollegiet.

Överenskommelsen gäller för de resor som ingår i arrangörernas marknadsmaterial som publiceras efter den 1 juni 2009 samt läggs ut på Internet från och med den 1 april 2009. Sådana resor ska innehålla den information som anges i punkten 3.

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen ska verka för att denna överenskommelse vinner allmän tillämpning inom föreningen.

Protokollet har upprättats och undertecknats i två exemplar varvid parterna erhållit varsitt.

Vid protokollet
Jessie Cargill-Ek

Karlstad 2009-01-19
För Konsumentverket/KO
Agneta Broberg

Stockholm 2009-01-23
För Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen
Tomas G Olsson VD/Generalsekreterare

SRF 2009-01-27


INFORMATION OM RESEGARANTI

1. Kataloger, broschyrer, prislistor samt information på Internet som tillhandahålls resenärer ska innehålla information om resegaranti på det sätt som anges nedan.

2. Informationen ska finnas på framträdande plats, t.ex. på webbplatsen eller i katalogen och i anslutning till presentationen av de allmänna och särskilda villkoren för arrangemanget. Informationen ska inte avvika i storlek från annan information som den presenteras i samband med.

3. Informationen ska ha följande lydelse.


VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp