transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Aktuella uppgifter om ställda säkerheter

KammarkollegietKammarkollegiet är tillsynsmyndighet för lagen om resegarantier.

Sedan den 7 mars 2006 är myndighetens register över ställda resegarantier tillgängligt via Kammarkollegiets hemsida dygnet runt.

Detta är särskilt glädjande eftersom Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) tillsammans med Researrangörsföreningen i Sverige (RiS), Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) och Föreningen Flygresearrangörer (FRA) redan i september 2004 i en skrivelse till regeringen begärt att Kammarkollegiet skulle tilldelas medel för detta ändamål.

SRF 2006-03-21


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp