transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Konsumentverkets föreskrifter om paketresor

Paketreselagen baseras på ett EG-direktiv från 1994. Detta "paketresedirektiv" är i många delar, framförallt när det gäller vilken information arrangörer och återförsäljare ska lämna resenärer, mer omfattande än den svenska lagen och innehåller fler detaljföreskrifter. Dessa föreskrifter återfinns i stället i Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor (KOVFS 1993:3), vilka kan hämtas upp här.

KOVFS 1993:3 innehåller dels föreskrifter, dels allmänna råd. Föreskrifterna är bindande och måste således iakttas, medan de allmänna råden är generella rekommendationer.

SRF 2009-07-01
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp