transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Paketresor

Observera att en ny paketreselag träder i kraft den 1 augusti 2018 och alla resor som säljs efter det, bedöms enligt denna, se rubrik Ny paketreselag

Viss information är tillgänglig endast för medlemmar.

-------------------------------------------------------------------------------


En paketresa är en resa
  • som består av en kombination av olika resetjänster, t.ex. transport och övernattning eller hyrbil eller någon annan kombination av resetjänst. En resetjänst kan till exempel vara ett teaterbesök eller ett idrottsevenemang
  • som pågår i minst 24 timmar eller innehåller en övernattning och
  • som säljs och betalas vid ett och samma tillfälle.


Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om vad som gäller enligt lag och villkoren som SRF:s medlemmar som säljer paketresor ska tillämpa.

SRF 2018-06-26
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp