transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Resebyråns ansvar...

Under den här fliken har vi samlat sådana frågor som rör en resebyrås ansvar som agent och/eller arrangör gentemot i första hand kunder/resenärer men också i förhållande till leverantörer av resetjänster.TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp