transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Grönbok om den framtida momsen

SRF har avlämnat sitt svar på EU-kommissionens "Grönbok om om mervärdesskattens framtid - Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdesskattesystem".

SRF:s remissvar kan hämtas upp här.

SRF 2011-05-27
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp