transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Remissvar och skrivelser

SRF agerar som remissinstans inom för branschen närliggande områden. Här kan du ta del av de remissvar eller skrivelser som SRF sänt in med anledning av aktuella lagförslag.transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp