transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Uppgiftskrav vid resor till och över USA

USA har efter terroristattackerna den 11 september 2001 i olika omgångar skärpt reglerna för resor till och från USA. Från och med den 31 oktober 2009 gäller följande vid resa till, från eller via USA:

ESTA
 • Gäller alla resenärer som vill resa in i eller passera USA och som inte har visum, Green Card eller är amerikanska medborgare.
 • Resenärens eget ansvar.
 • För medborgare i länder som omfattas av det amerikanska Visa Waiver Programme (bl.a. Sverige) rekommenderas att registrering och betalning sker senast 72 timmar före avresa, dock senast före incheckning.
 • ESTA-registrering gäller i två år, dock aldrig längre än den tid passet är giltigt.
 • Registrering sker på den officiella ESTA-sajten. U.S. Customs and Border Protection (CPB) tar ut en avgift på 14 dollar.
 • Vid avslagen ansökan kan resenären istället ansöka om visum.
 • Läs mer om ESTA under För resenärer/Resor till USA.
SECURE FLIGHT
 • Gäller alla resenärer som flyger till, från eller via en amerikansk flygplats och genom amerikanskt luftrum.
 • Uppgifter ska samlas in och vidarebefordras till amerikanska myndigheter.
 • Registrering ska ske senast 72 timmar före avresa eller vid tidpunkten för reservationen.
 • Obligatoriska uppgifter som ska registreras är:
  • Resenärens namn, som ska överensstämma med namnet i passet och skrivas i samma ordningsföljd.
  • Kön
  • Födelsedatum
  • "Redress number" (ej obligatoriskt) Ett ”redress number” är ett nummer som kan tilldelas en person för att undvika att denne förväxlas med en terroristmisstänkt person, som råkar ha samma eller ett liknande namn.
 • Ovanstående uppgifter är de enda uppgifter som enligt Secure flight-reglerna behöver registreras vid bokningen. Flera medlemmar har till SRF vidarebefordrat information som flygbolagen har skickat ut. Tyvärr verkar inte flygbolagen ha satt sig in i de nya reglerna ordentligt, varför informationen från olika flygbolag skiljer sig åt. Vissa flygbolag har angett att passnummer och personnummer ska registreras, vilket alltså inte krävs enligt Secure flight-reglerna.
 • Formellt är det flygbolagets ansvar att ovanstående uppgifter samlas in. Eftersom registreringen ska ske vid bokningen, bör dock resebyrån bistå med insamlandet för att resenären inte ska åsamkas onödigt besvär.
 • Resebyrån ansvarar för eventuella felaktigheter i uppgifterna som beror på resebyrån. Du kan läsa mer om resebyråns ansvar här.
 • Mer information kan läsas på Transportation Security Administrations hemsida.
APIS
 • Gäller alla resenärer som reser till, från och via USA (alltså även i transit).
 • Flygbolagen måste i förväg, senast 30 minuter före avresa i samband med incheckningen, vidarebefordra informationen till amerikanska myndigheter. Informationen överförs elektroniskt via APIS, Advance Passenger Information System.
 • Följande uppgifter framgår av passet:
  • För- och efternamn
  • Födelsedatum
  • Kön
  • Nationalitet
  • Passnummer
  • Land där passet utfärdats
  • Datum då passet utfärdades
 • Utöver de uppgifter som framgår av passet ska följande information om passagerana lämnas av flygbolaget:
  • Bostadsland
  • Green Card-information och för dem som avser att resa in i USA:
  • Första adress i USA efter ankomst till landet*
   • Gatuadress
   • Gatunummer
   • Stad
   • Stat
   • Postnummer/Zip code
  • Om resan fortsätter direkt med kryssningsfartyg ska uppgift lämnas om fartygets namn och den hamn varifrån kryssningen utgår. Om resan fortsätter med hyrbil, ska biluthyrarens fullständiga adress uppges. Om resan sker i transit till land utanför USA ska slutdestinationen anges (se exempel från SAS nedan).
 • Det är flygbolaget som ansvarar för att uppgifterna samlas in och vidarebefordras.
 • För att undvika besvär för resenären bör resebyrån informera om dessa regler. Ett formulär som kan användas för att fylla i dessa uppgifter i förväg kan hämtas upp här i Word-format eller som pdf-dokument. På många flygbolags hemsidor kan kunden själv registrera uppgifterna on-line.
*avser dock inte amerikanska medborgare eller dem som har permanent amerikanskt uppehållstillstånd.IMAGES
 ÖVRIGT
Observera att detta inte är en fullständig förteckning över vad som gäller vid resa till eller från USA, utan ska ses som en påminnelse om vissa viktiga frågor som resenären måste tänka på.
 • Alla som reser till USA måste ha maskinläsbart pass.
 • Passet måste vara giltigt under hela vistelsen i USA.
 • Namnet på biljetten och i andra färdhandlingar måste alltid vara identiskt med den maskinläsbara delen av passet.

EXTERNA LÄNKAR
Här har vi samlat länkar där du kan hitta mer information om reglerna för resor till och från USA. Länkarna leder till amerikanska myndigheters hemsidor. SRF tar inget ansvar för dessa hemsidor eller deras innehåll.


SRF 2009-10-28 (rev 2015-08-03)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp