transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Uppgifter om anhöriga

Sedan den 2 december 2010 är flygbolag skyldiga att erbjuda resenärer möjlighet att lämna uppgifter om personer som ska kontaktas om en flygolycka inträffar. Skyldigheten regleras i EU-förordningen 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart, vilken kan hämtas upp här.

Syftet med bestämmelsen är att anhöriga till resenärer i samband med en olycka snabbt ska kunna få besked om en resenär befinner sig på det aktuella flygplanet eller inte. Det står resenärer fritt att välja om man önskar lämna sådana kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifterna får endast användas i händelse av en olycka. Förordningen innehåller ett uttryckligt förbud mot att insamlade uppgifter lämnas vidare eller används i kommersiellt syfte.

Det ska betonas att det är flygbolagets ansvar att erbjuda resenärerna denna möjlighet, inte resebyråns eller researrangörens.

SRF 2010-12-14
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp