transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Att driva resebyråverksamhet

Vad man bör tänka på innan man startar resebyrå - några allmänna rådEftersom det finns en stor mängd olika former av resebyråer beroende på vilka kunder man vänder sig till, vilka slags resor man förmedlar samt vilka försäljningskanaler man använder sig av, är det svårt att generellt tala om hur man ska bära sig åt om man vill starta en resebyrå. Här ges dock några allmänna råd. Det är mycket viktigt att man först funderar genom vad man vill göra och hur man har tänkt sig att åstadkomma detta.ResegarantiOm resebyrån ska arrangera eller sälja paketresor måste säkerhet ställas hos Kammarkollegiet. Skyldighet att ställa säkerhet föreligger även för s.k. paketreseliknande resor. Observera att en resebyrå inte får börja marknadsföra resor innan garanti ställts. Mer information finns under fliken Resebyråns ansvar/Resegarantier och på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se.
TRANSPIATAIATA är en sammanslutning av internationella flygbolag. För att få sälja flygbiljetter med IATA-flygbolag måste resebyrån godkännas av och i vissa fall ställa säkerhet till IATA. Det är därför bra att på ett tidigt skede ta kontakt med IATA. Mer information finns under Flygbolagsfrågor/IATA-BSP och på
IATA:s hemsida.

För den som startar en ny resebyrå och som önskar ställa ut IATA-biljetter, kan det vara lämpligt att i avvaktan på IATA-auktorisation avtala med en annan resebyrå, som redan är IATA-agent, att den senare ställer ut biljetter för den nystartade resebyrån.
TRANSPKonsumentverketPå Konsumentverkets hemsida kan man också ta del av information som kan vara bra att känna till när man planerar att starta resebyrå- eller researrangörsverksamhet, Konsumentverket.
TRANSPLeverantörerVilka produkter och tjänster har du tänkt sälja? Det är ofta en bra idé att tidigt kontakta de leverantörer (flygbolag, hotell, tågbolag, researrangör o.s.v.), som du vill vara återförsäljare för.TILLVÄXTVERKETDet finns inget krav på organisationsform för en resebyrå, utan den kan drivas som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma, men aktiebolagsformen är att föredra. På Tillväxtverkets hemsida finns allmän information om vad man behöver tänka på för att starta och driva företag.
TRANSPMer information och hjälp kan du, som driver eller vill starta företag, också hämta på Tillväxtverkets, Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma sida verksamt.seTRANSPErfarenhetResebranschen är i många avseenden en speciell bransch, inte minst på grund av invecklade momsregler och att resebyrån har en något oklar ställning som förmedlare för andras räkning. Detta gör att erfarenhet från branschen är en stor fördel för den som vill starta en resebyrå.

SRF 2007-06-12 (rev. 2010-05-30 och 2016-08-12)

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp