transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
LAGAR/REGLER

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGEN (SRF)är en medlemsdriven sammanslutning som företräder resebyråer och researrangörer. SRF bistår sina medlemmar med information om och råd i branschgemensamma frågor. SRF bidrar också aktivt till att ett antal yrkesutbildningar kan hållas runt om i landet samt arrangerar seminarier i olika ämnen.

SRF arbetar för att påverka riksdag, regering och myndigheter när det gäller utredningar och förslag om ny eller ändrad lagstiftning som påverkar reseföretags utveckling, inriktning, ansvar och affärsförhållanden.

Om ni saknar information som borde finnas på hemsidan, kontakta gärna kansliet på telefon 08-768 62 60 eller via mail info@srf-org.se.
TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp