transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Reklamationer

Tyvärr händer det ibland att det uppstår fel i samband med en köpt resa. Oavsett om det rör sig om en flygbiljett eller en paketresa gäller att reklamation ska ske så snart felet upptäcks. Reklamation ska riktas till researrangören eller dennes underleverantörer, om det rör sig om en paketresa och i annat fall direkt till berörd leverantör.

Om reklamation inte framställs förrän i efterhand och om felet hade kunnat åtgärdas om re-klamation hade skett, har resenär normalt sett inte rätt till ersättning. Av SRF:s villkor för paketresor följer att reklamation om möjligt ska ske på resmålet. Resenär som väntar med att reklamera till dess att han eller hon kommit hem, har inte rätt till ersättning, förutsatt att det var möjligt att reklamera tidigare.

Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden består av en ordförande och fyra ledamöter, av vilka två representerar branschorganisationer och två konsumentintressen. Om du inte kan komma överens med din researrangör eller resebyrå kan du vända dig till ARN. En anmälan till ARN är kostnadsfri. Nämndens rekommendationer är inte bindande för näringsidkare, men SRF:s medlemmar ska följa dem.

ARN:s hemsida kan du läsa mer. Där hittar du även referat av tidigare avgöranden från nämnden.

SRF 2011-02-18
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp