transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Pass- och visumregler

Köp av flygbiljettDu är skyldig att själv ta reda på vad som gäller ifråga om pass- och visumkrav och att se till att du har giltigt pass och nödvändiga visa. Information om gällande pass- och visumregler kan fås på respektive lands ambassad.


Köp av paketresaResearrangören och, i förekommande fall, återförsäljaren ska, på lämpligt sätt, informera resenären om vad som gäller i fråga om pass och visum. Skyldigheten omfattar endast att informera om vilka regler som gäller. Resenären ansvarar själv för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass och visum.

Skyldigheten för researrangören att lämna information om pass och visumregler gäller enbart i förhållande till medborgare i stater inom EES-området. Medborgare i länder utanför EES, rekommenderas därför att kontrollera med den aktuella ambassaden vad som gäller.Viktigt att tänka påI vissa fall räcker det inte med att passet är giltigt. Vissa länder ställer krav på att passet är giltigt viss tid efter inresan, att det finns tomma sidor att stämpla på eller att passet ska vara maskinläsbart.

Det är viktigt att passet är helt och att det inte innehåller lösa sidor. Se också till att inte alla sidor i passet är stämplade med viseringar och inresestämplar. Det har hänt att resenärer inte fått resa in i landet på grund av att det inte funnits en ostämplad sida kvar i passet.

Krav på pass och visum har samband med resrutten och resans längd. Ändringar av resrutt, förlängning av resan eller andra liknande ändringar kan medföra att pass-/visumregler ändras. Reglerna kan också ändras under perioden mellan bokning av biljett och avresetidpunkten.

När det gäller visum är det viktigt att observera att vissa länder ställer krav på transitvisum, d.v.s. att du måste ha visum för ett land där ditt flygplan endast mellanlandar, eller där du ska byta flygplan.

Observera: Även till Schengen-länderna (f.n. EU:s medlemsstater samt Norge, Island och Schweiz med undantag av Storbritannien, Irland, Bulgarien och Rumänien), där det normalt sett inte längre finns någon gränskontroll, ska giltigt pass eller nationellt id-kort alltid tas med, eftersom endast dessa handlingar godkänns som giltig identifikation vid poliskontroll, flygplatsens biljettkontroll eller incheckning på hotell. Nationellt id-kort är en särskild identifikationshandling som utfärdas av polisen. Mer information om detta finns på polisens hemsida. Observera att vanliga id-kort, t.ex. svenskt körkort och id-kort utställda av exempelvis banker, inte räknas som nationella id-kort.

Resande som inte har svenskt pass men uppehållstillstånd i Sverige och/eller giltigt inresevisum till ett Schengenland eller liknande, ska ha med sig dessa under hela resan och kunna uppvisa dem vid eventuell kontroll.

SRF 2010-07-23
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp