transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Begreppen paketresa, paketliknande resa etc

Skilj mellan paketresa, paketliknande resa och enskilda flygbiljetter!Som resenär är det viktigt att observera att olika regler gäller beroende på vilken typ av resa man köper.

Paketresa
Vid köp av en paketresa gäller bestämmelserna i paketreselagen. Paketreselagen är tvingande i förhållande till konsumenter. En arrangör kan alltså inte avtala om ett sämre skydd för resenären än vad som följer av lagen. Genom paketreselagens regler åläggs arrangörer och till viss del även återförsäljare ett ansvar för att resenären får vad denne betalat för, får korrekt information m.m. En resenär som anser att han inte fått det som han betalat för kan i sådana fall vända sig till arrangören. Här kan du läsa mer om paketreselagen.

Enbart flygstol/flygbiljett
Vid köp av enbart en flygbiljett genom en resebyrå, fungerar denna endast som förmedlare. Resebyrån är i dessa fall inte part i avtalet och en resenär som anser att han inte fått det han betalat för, ska således vända sig till flygbolaget.

Paketliknande resa
I vissa fall kan en flygbiljett som förvärvats tillsammans med hotell, anses utgöra en s.k. paketliknande resa. Det ska röra sig om separata tjänster som "sammantaget liknar en paketresa". Det kan vara svårt att dra gränsen mellan en paketliknande resa och paketresa och avgörande har ofta lämnats till praxis. En paketliknande resa omfattas inte av paketreselagens tvingande bestämmelser, men resenären har ändå ett visst skydd om inte resan blir av eller om den avbryts. Resenären kan i sådana fall vända sig till Resegarantinämnden och få ersättning ur den resegaranti som resebyrån bör ha ställt. Läs mer om resegarantilagen här.

SRF 2010-07-23
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp