transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2017

TERTIAL 2Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) ökade under årets andra tertial med 8 % jämfört med motsvarande period föregående år. Därmed ökade försäljningen hittills under året med 6 %. För ökningen under tertialet svarar huvudsakligen affärsresebyråerna.

SRF 2017-10-30

TERTIAL 1Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen ligger helt och hållet på online- och privatresebyråerna, medan utvecklingen för affärsresebyråerna är i stort sett oförändrad. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för mer än 60 % av resebyråernas försäljning och det är främst det segmentet som ökat, +4 %. Den siffran kan jämföras dels med antalet avresta från svenska flygplatser, som enligt statistik publicerad av Transportstyrelsen ökat med 7 %, dels med IATA:s statistik som visar på en uppgång med 8 %.

Förutom försäljningen av flygresor har även försäljningen av tågbiljetter (7 %) och försäljningen av resebyråernas egna arrangemang (konferenser och evenemang) (4 %) ökat.

SRF 2017-05-24


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp