transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2017

TERTIAL 1Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) minskade under årets första fyra månader med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen ligger på i stort sett samma nivå för online- och privatresebyråerna som för affärsresebyråerna. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för mer än 60 % av resebyråernas försäljning och det är främst det segmentet som minskat, -3 %. Den siffran kan jämföras dels med antalet avresta från svenska flygplatser, som enligt statistik publicerad av Transportstyrelsen ökat med 7 %, dels med IATA:s statistik som visar på en uppgång med 8 %. Detta kan tyda på att de svenska resebyråerna tappat marknadsandelar.

För första gången på många år minskar även försäljningen av hotellrum, vilket dock kan bero på viss eftersläpning i rapporteringen.

De enda märkbara ökningarna är försäljningen av tågbiljetter (4 %) och försäljningen av resebyråernas egna arrangemang (konferenser och evenemang) (11 %).

SRF 2017-05-24


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp