transp
transp
transp
transp
transp

Resebyrå fick rätt mot KO

I en dom som meddelades på tisdagen finner Patent- och Marknadsdomstolen att förmedling av flyg + hotell inte utgör paketresor.

Den i målet aktuella resebyrån erbjuder, i likhet med många andra internetresebyråer, bokning av flyg och hotell tillsammans till ett rabatterat pris. Kunden gör själv sökning i den sökmotor som finns på hemsidan och väljer därefter bland presenterade alternativ som matchar sökkriterierna. Såväl Konsumentverket som dess norska motsvarighet Forbrukerombudet menar att dessa kombinationer utgör paketresor och har krävt att resebyråer som säljer dessa kombinationer ska tillämpa paketreselagen. Majoriteten av företagen har bestridit att det skulle vara fråga om paketresor. I april 2016 stämde därför Konsumentombudsmannen en av resebyråerna i domstol. I stämningsansökan hävdades att försäljning av flyg + hotell skulle anses utgöra paketresor och att resebyrån därför vid vite skulle förbjudas att använda vissa villkor.

Patent- och Marknadsdomstolen har i domskälen gjort en ingående genomgång av definitionen i dagens gällande paketreselag och vad som krävs för att en resa ska utgöra en paketresa. I definitionen anges bl.a. att det ska vara fråga om ett arrangemang. Domstolen finner, i enlighet med vad resebyrån anfört, att begreppet "arrangemang" i paketreselagen förutsätter att näringsidkaren har utfört ett visst mått av arbete med att utforma resan. För att resor där en konsument själv kombinerar transport- och inkvarteringstjänster med hjälp av t.ex. sökmotorer på en webbplats ska utgöra arrangemang enligt paketreselagen, bör det således krävas att näringsidkaren har utfört något ytterligare arbete än att enbart tillhandahålla sökmotorerna. Sådant arbete skulle t.ex. kunna bestå i att näringsidkaren i förväg begränsar urvalet av hotell eller flyg eller på något sätt sorterar eller rangordnar de sökresultat som visas för konsumenten. I det aktuella fallet bedömdes resebyrån endast ha tillhandahållit sökmotorer på sin webbplats utan att något annat arbete lagts ner från resebyråns sida och därmed fann domstolen att de ifrågasatta resorna inte utgjorde paketresor i lagens mening.

Observera dock att en ny paketreselag kommer att införas den 1 juli 2018 vilket betyder att domen endast har betydelse under en begränsad tid. Trots detta är domen viktig för internetresebyråerna som därmed kan fortsätta förmedla transport och inkvartering tillsammans, utan att behöva ta det fulla ansvaret som paketresearrangör. Hela domen kan läsas här.

SRF 2017-06-01
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2017-12-11
Svarta listan - flygbolag
EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen h ...

 2017-12-05
Tyska konkurrensverket undersöker LH
Den tyska konkurrensmyndigheten har inlett en undersökning ...

 2017-11-27
Vulkanaktivitet på Bali
Tillsvidare ingen avrådan men ambassaden i Jakarta uppdater ...

 2017-11-16
Den svenska resemarknaden 2016
SRF:s årliga sammanställning av uppgifter om resebyråernas ...

 2017-11-10
Aktieteckningen i Vector Nordic AB pågår
Perioden för teckning av aktier är förlängd!

 2017-11-16
MATKA resemässa i Helsingfors
Besök MATKA 18 januari 2018, Nordens största resemässa.

 2017-10-26
Skärpt säkerhetskontroll för resande till USA
Passagerare bör vara på flygplatserna i extra god tid då fl ...

 2017-10-24
EU toppmöte i GOT 16-17 nov
Förseningar att vänta när EU:s toppolitiker träffas i Göteb ...

 2017-09-22
Orkaner och avrådan från UD
Orkansäsongen är värre än vanligt och UD har gått ut med yt ...

 2017-09-18
IATA anordnar webinar
Den 29 september kl 14 erbjuder IATA ett web-seminarium

 2017-09-06
Grekland inför ny skatt på övernattningar
Från 1 januari 2018 införs skatt på hotellövernattningar oc ...

 2017-09-14
Ekoskatt - Balearerna
Ekoskatten som redan idag tas ut för övernattningar på öarn ...

 2017-09-14
Resor Karibien - UD avråder
UD avråder från icke nödvändiga resor.

 2017-09-05
Resor till Nordkorea – UD avråder
UD avråder från alla icke nödvändiga resor till Nordkorea.

 2017-08-22
SRF & Vector på Stockholm Travel Show
Besök Stockholm Travel Show 12 september.

 2017-08-15
Uppdatering kring airberlin
Enligt information i media idag har flygbolaget airberlin b ...

 2017-08-03
Sommarens nyheter i korthet
Under sommaren har resebranschen jobbat för högtryck och en ...

 2017-08-01
Fler falska e-mail
Har du fått mail där det påstås att du eller ditt företag i ...

 2017-07-05
Falska IATA mail
Fortsatt varning för falska bedrägeri-mail i IATA:s namn.

 2017-06-16
IATA:s presentation om New Gen ISS
I måndags var IATA i SRF:s lokaler i Stockholm för att info ...

 2017-06-01
Resebyrå fick rätt mot KO
I en dom som meddelades på tisdagen finner Patent- och Mark ...

 2017-05-24
Falska IATA mail i omlopp
Observera att nya mailbedrägerier just nu förekommer i hög ...

 2017-05-23
Nya paketresedirektivet
Många frågetecken kring tolkning och implementering inom EU.

 2017-05-17
Svarta listan - flygbolag
EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen h ...

 2017-05-15
Avrådan Venezuela
UD avråder från icke nödvändiga resor.

 2017-03-15
Avtal om krisstöd
SRF har tecknat avtal med Competenscompagniet om krisstöd.

 2017-02-08
Två nya TRAC-utbildningar
TRAC startar i Skellefteå och Uppsala.

 2017-01-17
Scandjet AB under rekonstruktion
Fordringsägarna kommer erbjudas ackord under februari.

2017
2016
2015
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp