transp
transp
transp
transp
transp

Försäkringsprojektet i hamn

Vector Nordic AB som bildades för över ett år sedan av Svenska Resebyråföreningen kan nu erbjuda medlemmarna säkerheter för resegarantierna. Vector blir inte ett renodlat försäkringsbolag utan har i dagarna slutit ett avtal med Gar-Bo Försäkring AB. Gar-Bo blir försäkringsgivare och Vector s.k. anknuten försäkringsmäklare. Från och med årsskiftet blir det alltså möjligt för SRF:s medlemmar att teckna försäkring hos Gar-Bo som ställer den erforderliga resegarantin till Kammarkollegiet.

Alla medlemsföretag är välkomna att vända sig till Vector för att be om offert för resegarantin. Det stora flertalet företag kommer att erhålla minst motsvarande premie som idag samt att de flesta företag som idag ställer någon form av motsäkerhet kommer att slippa det. Det har tills helt nyligen varit oklart om verksamheten skulle kunna komma igång vid årsskiftet, men nu är det alltså klart. Rutinerna är därför inte helt finputsade. Så småningom hoppas vi dock kunna förenkla ansöknings- och offereringsprocessen. Under tiden ber vi om visst överseende om allt inte skulle fungera helt friktionsfritt.

Ansökan görs tills vidare genom att kontakta Vector på något av följande sätt:
E-post till info@vectorinsurance.com
E-post eller telefon till:
Tomas G Olsson: to@srf-org.se / 08-762 68 62 (i första hand)
Jonas Thyberg: jt@srf-org.se / 08-762 68 61 (i andra hand)

Meningen är att alla medlemsföretag ska erbjudas teckna aktier i Vector Nordic AB, som bolaget kommer att heta. Idag ägs företaget av SRF och två privatpersoner med anknytning till medlemsföretag. Under början av nästa år kommer en nyemission att genomföras där medlemsföretag i SRF och SRF:s systerorganisationer i Norden och Baltikum kommer att erbjudas att teckna aktier i bolaget. Tanken är att Vector Nordic AB ska ägas av branschen! Detta kommer att innebära en trygghet för branschen mot de problem vi tidigare haft med befintliga försäkringsbolag som så fort tiderna blivit sämre sagt upp tidigare beviljade försäkringar.

SRF 2016-12-28
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2017-03-15
Avtal om krisstöd
SRF har tecknat avtal med Competenscompagniet om krisstöd.

 2017-02-08
Två nya TRAC-utbildningar
TRAC startar i Skellefteå och Uppsala.

 2017-01-17
Scandjet AB under rekonstruktion
Fordringsägarna kommer erbjudas ackord under februari.

2017
2016
2015
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp