transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Anmälningsformulär

Formulär för den utvidgade ansvarsförsäkringen
Du kan teckna försäkringen genom att fylla i formuläret här nedan och skicka in det direkt till Söderberg & Partners, klicka på Skicka-knappen. Du kan också välja att fylla i anmälningsformuläret i Excel.

För nya försäkringstagare gäller att försäkringen inte täcker skador under de första tre månaderna (karenstid), efter det att den trätt i kraft, dvs. efter det att ansökan kommit Söderberg & Partners tillhanda.

SRF 2010-08-30 (rev 2016-01-13)Medlemsföretag
Organisationsnummer
Kontaktperson, namn
Kontaktperson, e-postadress
Kontaktperson, telefonnummer
Datum för anmälan
Medlemsnummer hos SRF


Kategori av resorPremie/resenärAntal resenärerSRF-Medlem premie
Under hela innevarande kalenderårVarav hittills i år³
Paketresor (inkl. paketliknande resor)¹25,50 SEK
Kryssningar ²25,50 SEK
Incoming 7,32 SEK
Resor endast inkvartering 8,13 SEK
Delsumma
Minipremie5 713 SEK
TOTALT
¹ inkl. affärsresenärer som också omfattas av försäkringen
² ska anges separat från andra paketresor
³ avser resenärer avresta före datum för anmälan

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp