transp
transp
transp
transp
transpDärför ska du anlita en resebyrå som är medlem i SRF
  • Vi hjälper till före, under och efter resan
  • Vi har tillgång till många bokningskanaler
  • Vi hittar lättare prisvärda lösningar
  • Vi är rådgivare på kundens sida
  • Vi värnar om kunden i personlig kontakt


Bläddra i broschyren
och läs mer om SRF

transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2014-08-21
Resor till Sierra Leone, Guinea och Liberia
UD avråder från alla resor till Sierra Leone och Guinea. Sam...

 2014-08-15
UD utökar avrådan för resor till Ryssland
till att omfatta gränsområden mot Ukraina

 2014-08-04
Ska resebyråer behöva utse uppgiftsskyddsombud?
Parlamentet går längre än kommissionen och föreslår att före...


 2014-08-04
Behövs standarder för turistnäringen?
SRF har i ett brev till SIS kommenterat förslag till nya sta...

 2014-07-31
ECTAA in five minutes...
ger dig de senaste nyheterna från vår paraplyorganisation i ...

 2014-07-08
Årsredovisningar till IATA och SRF
Senast den 31 juli ska årsredovisningar och revisionsberätte...

Fler nyheter
Hittar du här
transp
transp
ÄR ETT BARN VÄRT LIKA LITE SOM ETT TUGGUMMI PÅ GATAN?

Sexuella övergrepp mot barn och nedskräpning kan båda leda till böter. Liksom ECPAT tycker SRF inte att böter står i proportion till brottet och den allvarliga kränkning som övergreppet innebär för barnet.

SRF stödjer ECPATS kampanj mot barnsexturism.

Gå gärna vidare till ECPAT:s kampanjsida!
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp