transp
transp
transp
transp
transpDärför ska du anlita en resebyrå som är medlem i SRF
  • Vi hjälper till före, under och efter resan
  • Vi har tillgång till många bokningskanaler
  • Vi hittar lättare prisvärda lösningar
  • Vi är rådgivare på kundens sida
  • Vi värnar om kunden i personlig kontakt


Bläddra i broschyren
och läs mer om SRF

transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2014-08-21
Resor till Sierra Leone, Guinea och Liberia
UD avråder från alla resor till Sierra Leone och Guinea. Sam...

 2014-08-15
UD utökar avrådan för resor till Ryssland
till att omfatta gränsområden mot Ukraina

 2014-08-04
Ska resebyråer behöva utse uppgiftsskyddsombud?
Parlamentet går längre än kommissionen och föreslår att före...


 2014-09-20
Sydafrikanska in- och utresebestämmelser
Sydfrika har beslutat senarelägga införandet av bestämmelser...

 2014-09-20
Turistskatter
ECTAA vänder sig mot att skatter införs med så kort varsel

 2014-08-04
Behövs standarder för turistnäringen?
SRF har i ett brev till SIS kommenterat förslag till nya sta...

Fler nyheter
Hittar du här
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp