transp
transp
transp
transp
transpDärför ska du anlita en resebyrå som är medlem i SRF
  • Vi hjälper till före, under och efter resan
  • Vi har tillgång till många bokningskanaler
  • Vi hittar lättare prisvärda lösningar
  • Vi är rådgivare på kundens sida
  • Vi värnar om kunden i personlig kontakt


Bläddra i broschyren
och läs mer om SRF

transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2014-12-19
Tvärpolitisk grupp för rese- och turistfrågor
Rese- och turistfrågor får ett ökat fokus inom EU-parlamente...

 2014-12-18
Nytt paketresedirektiv
Förslaget till nytt EU-direktiv läggs nu fram för förhandlin...

 2014-12-13
Svarta listan uppdaterad
EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen ha...


 2014-12-18
Ett eget försäkringsbolag?
Statusrapport om hur arbetet fortskrider

 2014-12-17
British Airways Terms & Conditions
SRF ber medlemsföretagen meddela om de fått brev från flygbo...

 2014-11-18
IATA-statistik
Resebyråer har rätt att välja att inte bli identifierad i GD...

Fler nyheter
Hittar du här
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp